İzmit İcra ve İflas Hukuku Avukatı

İcra ve İflas Hukuku

Büromuz gerçek ve tüzel kişilerin her türlü alacak ve borçlarına ilişkin icrai işlem ve davalarında hukuki hizmet sunmaktadır.
• İlamlı ve ilamsız alacakların icra takipleri ve bunlara ilişkin davalar
• Kıymetli evraklardan doğan alacaklar ve bunlara ilişkin davalar
• İstihkak davaları
• İhalenin feshi davaları
• Kıymet takdirine itiraz
• Kira alacakları ve tahliye davaları
• İflasa ilişkin işlem ve davalar

BİZE SORUN