İzmit İş Hukuku Avukatı

İş Hukuku Davalarında Verdiğimiz Hizmetler

Her biri kendi alanlarında uzman ve tecrübeli avukat kadromuzla İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda İzmit / Kocaeli’de sizlerin adalet ve hukuk yolunda çözüm ortağınızız. Büromuz işçi ve işveren arasında kaynaklanan her türlü uyuşmazlık ile Sosyal Sigortalar Kanunundan doğan uyuşmazlıklarda aktif hizmet sunmaktadır.

 • İş Hukuku’nun tüm alanlarında stratejik ve sözleşmeli olarak hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi;
 • İş Hukuku ihtilaflarında dava ve icra takiplerinde müvekkillerimizin temsili;
 • İş Sağlığı ve İş Güvenliği Konusunda hukuki danışmanlık hizmetleri; gerçekleşen iş kazalarının ardından işverenlerin ve işçilerin temsili;
 • İşverenlerin ve işçilerin Türk Hukuku’nda üstlerine düşen görev ve sorumluluklara ilişkin hukuki danışmanlık sağlanması;
 • İşçi ve işyeri nakilleri; işyeri değişikliklerine ilişkin hukuki değerlendirme ve danışmanlık verilmesi;
 • Sendikalarla, Bakanlıklarla ve idari kamu otoriteleriyle iletişimin ve görüşmelerin yürütülmesi;
 • Birleşme ve devralmalar, yeniden yapılandırmalar ve özelleştirmelerin iş hukukuna ve iş akitlerine olan etkileri konusunda hukuki danışmanlık hizmetlerinin sunulması;
 • İş akitlerinin, işyeri yönetmelik ve kurallarının, diğer işyeri dokümanlarının hazırlanması;
 • İş Akitlerinin feshi, fesih prosedürleri, haklı fesih, haksız fesih, geçersiz fesih konularında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerinin sunulması; işe iade davalarının açılması.
 • İşe iade davaları
 • Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı vs alacak davaları
 • İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle tazminat davaları
 • Sigortalılık hizmet tespiti davaları
 • Arabulucuk görüşmelerinin gerçekleştirilmesi


✅ İzmit İşçi Avukatı: Av. M.Orhun Hekimci
✅ Kocaeli İşçi Avukatı: Av. M.Orhun Hekimci
✅ Kurumsal Telefon: (0262) 324 11 08
✅ Kurumsal Mail: [email protected]

BİZE SORUN