Arşiv

İzmit Boşanma Avukatları

İzmit Tecrübeli Boşanma Avukatları Öncelikle boşanma kararı verdikten sonra bireylerin bu işin ehli avukatlarla yola çıkmaları, bireylere fayda sağlamaktadır. Boşanma davaları genellikle uzun soluklu ve güvene dayalı olduğu için seçeceğiniz avukat bu süreçte çok önemlidir. Sahip olduğu bilgi birikimi ve tecrübesi ile müvekkillerine bu yolda eşlik edecek  olan avukatlarımız sayesinde

İzmit İş Hukuku Avukatı

İş Hukuku Davalarında Verdiğimiz Hizmetler Her biri kendi alanlarında uzman ve tecrübeli avukat kadromuzla İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda İzmit / Kocaeli’de sizlerin adalet ve hukuk yolunda çözüm ortağınızız. Büromuz işçi ve işveren arasında kaynaklanan her türlü uyuşmazlık ile Sosyal Sigortalar Kanunundan doğan uyuşmazlıklarda aktif hizmet sunmaktadır. İş Hukuku’nun tüm

İzmit Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatı

İzmit Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatı Olarak Sunmuş Olduğumuz Hizmetler Suh Hukuk Bürosu diğer hukuk alanları gibi Şirketler Hukuku alanında da, yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş, birleşme/devralma ve infisah işlemlerinde uzmanlaşmıştır. Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı şirketlere danışmanlık hizmeti vermenin yanı sıra gerekli görüldüğünde, şirket kuruluşlarından başlayarak, şirketin

İzmit İcra ve İflas Hukuku Avukatı

İcra ve İflas Hukuku Büromuz gerçek ve tüzel kişilerin her türlü alacak ve borçlarına ilişkin icrai işlem ve davalarında hukuki hizmet sunmaktadır. • İlamlı ve ilamsız alacakların icra takipleri ve bunlara ilişkin davalar • Kıymetli evraklardan doğan alacaklar ve bunlara ilişkin davalar • İstihkak davaları • İhalenin feshi davaları •

İzmit, Kocaeli Miras ve Gayrimenkul Hukuku Avukatı

İzmit Miras Hukuku Avukatı Olarak Verdiğimiz Hizmetler Ölüm sonrasında kalan varlıkların (tereke) mirasçılar arasında en hakkaniyetli şekilde ve sorunsuz paylaştırılması konusu genellikle ötelenen fakat insan hayatında önemli bir yeri olması gereken bir konudur. Ülkemizde mirasçılar arasında miras haklarından kaynaklanan davaların sayısı diğer medeni ülkeler ile kıyaslandığında çok yüksek orandadır. Müşterek

İzmit Ceza Hukuku Avukatları

İzmit – Kocaeli Ceza Hukuku ve Avukatları Hukuk büromuzda Ceza Hukuku mevzuatı kapsamında, soruşturma ve kovuşturma aşamalarının bütünü ile Ceza Hukuku boyutu ile ilgili dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında karşılaşılabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde her türlü hukuki hizmet verilmektedir. Verilen bu hizmetler vekillik hizmeti ve danışmanlık hizmeti

İzmit İdare ve Vergi Hukuku Avukatı

idare hukuku , idari yargı ve vergi hukuku alanında uzmanlaşmış olan ekibimiz ile izmit idare avukatı ve izmit vergi avukatı kadrosu ile idare hukukunun bütün alanlarında en iyi hizmeti ve çözümü sunmaktayız. İptal davaları, tam yargı davaları ve idari işlemlere yönelik itirazlar konusunda Suh Hukuk Bürosu olarak en iyi hizmeti sağlamayı hedeflemiş bulunmaktayız. Yürütme

İletişim

Pazartesi - Cuma :09:00 - 18:00
Cumartesi, Pazar: Kapalı